Описание

Профиль направляющий UD 28/27 3 метра длиной, для гипоскартона производят с помощью холодного раскатывания стальной ленты. Для улучшения защитных свойств от действия внешних факторов используют оцинковку. Он широко используется для установки основы для потолочных конструкций и облицовки стен.

Устанавливается вместе с CD профилем по периметру комнаты при установке подвесных конструкций. При облицовке стен монтируется по периметру стены и к потолку, и к полу, и к боковым стенам на необходимом расстоянии.

Для установки к несущей конструкции на стенке направляющего профиля предусмотрены отверстия, имеющие диаметр 6мм. Профиль можно обрезать специальными ножницами и скрепить с другими видами металлопрофилей.

Толщина направляющего профиля составляет 0,55 мм, что улучшает его технические свойства, а именно прочность при установке. Длина профиля является 3 метра.

Достоинством такого металлопрофиля является приемлемая цена и хороший срок службы. Купить профиль UD 28/27 можно в строительном магазине или через интернет.

Профіль направляючий UD 28 / 27 довжиню 3 метри, для гіпоскартона, роблять за допомогою холодного розкочування сталевої стрічки. Для поліпшення захисних властивостей від дії зовнішніх факторів використовують оцинковку. Він широко використовується для установки основи для стельових конструкцій, створення фальш сін і облицювання.

Встановлюється разом з CD профілем по периметру кімнати при установці підвісних конструкцій. При облицюванні стін монтується по периметру стіни і до стелі, і до підлоги, і до бічних стін на необхідній відстані.

Для установки до несучої конструкції на стінці направляючого профілю передбачені отвори, що мають діаметр 6мм. Профіль можна обрізати спеціальними ножицями і скріпити з іншими видами металопрофілів.

Товщина металу направляючого профілю складає 0,55 мм, що покращує його технічні властивості, а саме міцність при установці. Довжина профілю є 3 метри.

Перевагою такого металопрофілю є приємна ціна і хороший термін служби. Купити профіль UD 28 / 27 можна в будівельному магазині або через інтернет.